Vladimir Posavec

profesor povijesti

Diplomirao povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1997. godine stekao stupanj magistra povijesne znanosti. Trideset godina radi kao nastavnik povijesti s praksom u osnovnoj školi i srednjim školama strukovnog i gimnazijskog smjera. U PKG-u je zaposlen od samog početka djelovanja škole. Autor je dviju knjiga i većeg broja znanstvenih članaka s područja povijesti i arheologije te velikog broja znanstvenih prikaza i recenzija. Od 1995. godine angažiran je na izradi udžbenika povijesti. Autor je udžbenika povijesti za peti, šesti i sedmi razred osnovne škole te više udžbenika za prvi i drugi razred gimnazije. Autor je također i nekoliko metodičkih priručnika, povijesnih zemljovida za osnovnu i srednju školu, radnih bilježnica i drugih didaktičkih materijala, prvoga interaktivnog cd za učenje povijesti u petom razredu osnovne škole, kao i Priručnika za polaganje državne mature iz povijesti. Redoviti je suradnik časopisa Latina et Graeca.