PROGRAM PKO

Organizacija rada u pko

Škola ukupno ima 20 učenika, odnosno jedno razredno odjeljenje 5. razreda.

Nastava se odvija u prostorima škole u jednom turnusu. Radno je vrijeme škole od 8.00 do 15.25 sati s pauzom za ručak. Roditelji mogu doći po djecu sve do 16.30.

Raspored rada slijedi dnevni ritam na koji su učenici naviknuli: u jutarnjem dijelu imaju 6 sati nastave, zatim slijedi pauza za ručak u trajanju od 45 minuta, a potom poslijepodnevni dio posvećen
kreativnom radu, sportu i rješavanju drugih školskih obveza.

Nastava se odvija u okviru petodnevnog radnog tjedna.
Radi rasterećenja učenika tjedni se raspored odvija u blokovima.

Tijekom tjedna i dalje se redovno odvija nastava jezika, matematike i TZK, dok se ostali predmeti održavaju u
blokovima, po 5 dvosata tjedno. To u praksi znači da učenik ima osim jezika, matematike i TZK-a još samo jedan (ili najviše dva) predmet tjedno.

Rasporedom blokova po tjednima, osigurano je da na polugodištu i na kraju godine bude ispunjen zadan broj nastavnih sati iz svakoga predmeta.

U sklopu izvanredne, izborne i fakultativne nastave odvijat će se i rad s nadarenim učenicima (priprema za natjecanja- domaća i međunarodna), a svoju će kreativnost učenici moći iskazati i u nizu grupa slobodnih aktivnosti.

Dodatne aktivnosti u pko

Redovna nastava

Predmet5. razred6. razred7. razred8. razred
Hrvatski jezik5
Latinski jezik3
Strani jezik3
Glazbena umjetnost1
Likovna umjetnost1
Povijest2
Zemljopis1,5
Matematika4
Priroda1,5
Tehnička kultura1
Tjelesni odgoj2
Ukupno
 25313333

Dodatni
programski sadržaji

Predmet5. razred6. razred7. razred8. razred
2. Strani jezik2
Informatika2
Vjeronauk2
Ukupno
 6