TJEDAN OTVORENE NASTAVE

POTICANJE INTERESA NA SVIM PODRUČJIMA ZNANJA

Radi poticanja učeničkih interesa na svim područjima znanja i umijeća, organizirat će se tjedni slobodne nastave i to dvaput po polugodištu.
Ti će tjedni nositi organizacijske inovacije (slobodno oblikovanje satnice) te sadržajne promjene (unutar područja pojedinih disciplina).
Učenicima će se prepustiti iskazivanje vlastitih želja u pogledu izbora disciplina i oblika rada (predavanja, vježbe, radionice i sl.), dok će škola sa svoje strane nastojati osigurati predavače i organizirati vrijeme.
Dakle, nastavni će se proces i dalje odvijati, no sa značajnim
promjenama u metodi i širini zahvata.
Planirana su dva Tjedna otvorene nastave. Prvi se održava u tjednu uoči Božića i imat će dvojnu strukturu: jedan će dio biti obvezan po generacijama radi obrade tema značajnih za
cijelu generaciju (modeli učenja, prevladavanje sukoba, spolni odgoj, izbor zanimanja i dr.), dok će drugi sloj činiti radionice po izboru učenika i profesora.
Proljetni Tjedan rezerviran je za tematski TON, a tema će biti određena prije samog Tjedna.