Irena Topić

profesorica likovne kulture

Učenica druge generacije Privatne klasične gimnazije. Diplomirala modni dizajn i kostimografiju na Tekstilno- tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala slikarstvo u klasi prof. A. Rašića, nastavnički odsjek. Od 2011. asistentica je na Tekstilno- tehnološkom fakultetu, gdje osim U nastavi sudjeluje u brojnim projektima, a od 2018. vanjska je suradnica, istovremeno radi na zamjenama kao učiteljica likovne kulture u osnovnim školama. Od 2020. zaposlena je u OŠ Tituša Brezovačkog, a od 2022. predaje likovnu umjetnost u Privatnoj klasičnoj gimnaziji. Članica je HDLU-a, ULUPUH-a, neformalne umjetničke skupine “EDU grupa” i udruge vizualnih umjetnika Zorja. Kontinuirano slika i izlaže na skupnim i samostalnim izložbama.